Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας του φορέα με την επωνυμία “Μεταποιητική πλαστικών και αλουμινίου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”