Π.Ε. Βοιωτίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας “ΠΡΟΚΟΣ ΑΕ”.