Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδας (Ιωάννης Κων.Ταγκλής)