Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας (Λουκία Παρασκευή Τζουμανέκα)