Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας (INTERTRADE HELLAS ΑΕΒΕ)