Π.Ε. Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριότητας παραγωγής ετικετών – υλικών συσκευασίας (Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.)