Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριότητας ( MEDIFORM AE)