Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης για τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.