Π.Ε. Βοιωτίας: Έκθεση Αυτοψίας για την βιομηχανία τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων (μετά από επέκταση και αλλαγή φορέα) : “MAGMA ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ (ΕΙΣΡΟΕΣ) Α.Ε.” πρώην ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ”

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ_ 18 02 21_signed-1

Σχολιάστε