Π.Ε.Βοιωτίας: Δημοσιοποίηση αίτησης για χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Βαμβακάς Λουκάς)

ΔΗΜ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝ ΥΓΡ 2_signed