Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ,για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

ΑΙΤΗΣΗ_2MHNA_ΕΡΓΑΤΕΣ_2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_12μηνο(1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_άρθρο_8_Υ.Κ.(1)