Π.Ε.Βοιωτίας: Ανακοίνωση για πρόσληψη εποχικού προσωπικού

7ΜΗ07ΛΗ-8ΡΚ-1-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ