Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,87kW¨ της εταιρίας ¨LP ENERGY A.E. ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Πόντζα¨ της Τ.Κ. Αγ. Τριάδας του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Λ9Ο7ΛΗ-4ΦΜ