Π.Ε. Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,29 kW¨ της εταιρίας με επωνυμία ¨ΕΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Άγιος Βλάσιος¨ της Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας, του Δήμου Λεβαδέων

ΩΨΕ47ΛΗ-ΠΦΡ (1)
.

Σχολιάστε