Π.Ε.Βοιωτίας : Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,20 kW¨ της εταιρείας με επωνυμία ¨SOLASTRON E.E. (διακριτικός τίτλος: SOLASTRON)¨

6Γ657ΛΗ-2ΥΩ (1)