Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 399,76 KW¨ της εταιρείας ¨ΕΠΤΑΠΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ με δ.τ. «SEVEN GATES Ε. ΚΟΙΝ.» που βρίσκεται στη θέση ¨ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ¨ της Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΕ327ΛΗ-ΝΑΩ (1)(1)

Σχολιάστε