Π.Ε.Βοιωτίας : Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,995 MW¨ της ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΟΣΥΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΣΤΑΘΜΟΣ¨ Τ.Κ. Ρωμέϊκου του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9ΩΠΖ7ΛΗ-Ι21 (1)

Σχολιάστε