Π.Ε.Βοιωτίας : Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΥΟΣ 999,81 KW” της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΠΤΑΠΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ( διακριτικός τίτλος : SEVEN GATES Ε. ΚΟΙΝ.)” που βρίσκεται στη θέση “Χάλκο” της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2019_1220_187025_ΔΙΑΥΓΕΙΑ-1

Σχολιάστε