Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ) για το έργο : «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 560,60kW» της εταιρείας με επωνυμία «ΠΑΠΠΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»  που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί σύμφωνα με την ΑΔΑ 4ΑΣΒ7ΛΗ-4ΔΒ  αρ. πρωτ 607/7-7-2011 ΑΕΠΟ, στη θέση “ΣΤΕΝΗ ή ΜΥΤΙΚΑΣ”

699Γ7ΛΗ-ΟΗ5

 

Σχολιάστε