Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 999,81kW¨της εταιρείας με επωνυμία ¨ΕΠΤΑΠΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (διακριτικός τίτλος: SEVENGATES Ε. ΚΟΙΝ.)¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Βατερή ή Χάλκο¨

ΩΔΩΜ7ΛΗ-ΩΔΕ (1) (1)

Σχολιάστε