Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 999,81 kW¨ της εταιρείας με επωνυμία ¨SOLARIS POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: SOLARIS POWER AE)¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Βαρνό¨ της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω03Μ7ΛΗ-ΨΨΟ

Σχολιάστε