Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης  (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 999,81 kW¨ της εταιρείας με επωνυμία ¨ΕΠΤΑΠΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (διακριτικός τίτλος: Seven Gates Ε. ΚΟΙΝ.)¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Λειβάδι ή Μεσοβούνι¨