Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 498,96 kW¨ της εταιρίας με επωνυμία ¨ΕΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨Κουκουβάγια¨ της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας

Ω97Κ7ΛΗ-ΡΨΓ (1) (1)

Σχολιάστε