Π.Ε.Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 376,56 kW¨ της εταιρείας με την επωνυμία ¨ECONOISIS ABETE¨