Π.Ε.Βοιωτίας: Απόφαση καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των Επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019

ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Σχολιάστε