Π.Ε.Βοιωτίας: Περίληψη απόφασης επιβολής Διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το Ν.4177/2013