Παράταση προθεσμιών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, σύμφωνα με το Ν.4070/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

6ΓΑΖ7ΛΗ-ΔΤΞ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΔΧ)

Σχολιάστε