Π.Ε. Βοιωτίας: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στην Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 987,53KW¨ της εταιρίας με επωνυμία ¨EUROPROJECT ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ. ΑΕ¨

2019_898_EUROPROJECT ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε._.3_Ορθή Επανάληψη_ΩΠΡΒ7ΛΗ-5Β8

Σχολιάστε