Π.Ε.Βοιωτίας : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012, όπως ισχύει(Προς ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ)

3703_ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΩΠΑΙΣ 2019_signed

Σχολιάστε