Π.Ε.Βοιωτίας : Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 6 & 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012, όπως ισχύει (Προς ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ)

ΑΥΤΟΨΙΑ ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ 2019_signed