Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 5 & 6 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012,(Θέση «Λιβάδι» Δ.Ε Αράχωβας) όπως ισχύει

ΑΥΤΟΨΙΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑ 2019_signed-1