Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ.οικ. 483/35/Φ 15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (επωνυμία :EL SABOR MEXICAN FOODS ΑΒEE)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ εγκαταστασης_signed

Σχολιάστε