Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ.οικ. 483/35/Φ  15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 όπως ισχύει (προς ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 22_11-2019_signed

Σχολιάστε