Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης μονάδας Ρουστέμης Νικόλαος