Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης μονάδας (Κατσέλης Α.Ε.)