Π.Ε.Βοιωτίας: Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 µε κωδικό GR2430002 “ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ”, για το έργο Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMΟΤΕ Α.Ε., με κωδική ονομασία και κωδικό θέσης “ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ Α/Δ 0140148″ , ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος, επί εδάφους στη θέση ” ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ” της Τ.Κ. Τροβάτου Δήμου Αγράφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Α1Τ7ΛΗ-ΝΡ7

Σχολιάστε