Π.Ε.Βοιωτίας: Ανακοίνωση υπ.αριθμ.ΣΟΧ 3 /2020 για πρόσληψη εποχικού προσωπικού

ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3_2020 Ω7ΩΓ7ΛΗ-ΜΧΘ-1

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-02.12.2019