Π.Ε.Βοιωτίας: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-20 (61Ψ87ΛΗ-ΝΡΜ)

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019-1