Π.Ε. Φθιώτιδας: ΣΟΧ 4/2021-Ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, δύο (2) ατόμων κλάδου ΠΕ Ιατρών

Ω0Μ47ΛΗ-ΠΩΦ

ΑΙΤΗΣΗ-ΣΟΧ-4.2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-περί-μη-καταδίκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-12μηνο

 

Hμερομηνία  υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 7/5/2021 έως και την Τρίτη 11/5/2021)

 

 

 

Σχολιάστε