Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Πρόσκληση στην εξέταση του πρακτικού µέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων2 ης Ειδικότητας Β΄ Οµάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΜΕΡΟΣ-10-NOE-2Η-ΕΙΔΙΚ-ΛΑΜΙΑ