Π.Ε.Φθιώτιδας: Επαναπροκήρυξη ανακοίνωσης υπ.αριθμ. ΣΟΧ 02/2020 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30/5/2020 έως και 3/6/2020″