Π.Ε.Φθιώτιδας: Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φυτικής Παραγωγής) καθώς και τον με αριθμ. πρωτ. οικ. 125673/2206/30-6- 2020 πίνακα απορριπτέων της της με αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσής μας

Ω0ΣΕ7ΛΗ-ΡΞ7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ(1)

 

ΨΠΞΝ7ΛΗ-ΜΜΨ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σχολιάστε