Π.Ε. Φθιώτιδας: Γνωστοποίηση λειτουργίας(1194419 ver.1/08-04-2021) μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας μονάδας (Γιαννοπούλου Βασιλική)