Π.Ε.Φθιώτιδας: Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας (ΥΑΓΝΙΣ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ)