Π.Ε. Φθιώτιδας: Γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικής δραστηριότητας (ΠΕΝΤΕ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)

1219165.000-4100
1219168.000--4100