Π.Ε. Φθιώτιδας: Γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας – ΠΑΤΑΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ