Π.Ε.Φθιώτιδας: Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ173/ Α/08-08-2013) και της Υ.Α. 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ --signed--5086

Σχολιάστε