Π.Ε.Φθιώτιδας: Ανακοίνωση υπ .αριθμ. 9/2021 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 03/08/2021 έως και 07/08/2021

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 9.2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Υ.Κ.)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 12μηνο

ΩΘΙ77ΛΗ-ΖΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 9.2021