Π.Ε.Φθιώτιδας: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων -4- ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών (έως 34 ημερομίσθια) και δύο -2- ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών (έως 60 ημερομίσθια) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/4/2022 έως και 18/4/2022 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ