Π.Ε. Φθιώτιδας: Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: από 31/07/2018 έως και 30/07/2018

67ΓΗ7ΛΗ-ΕΕ1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3.2018

 

 

Σχολιάστε